Spring naar hoofd-inhoud

Jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie. Het vormt als het ware het loonstrookje van uw onderneming. De jaarrekening wordt vooral voor u, de ondernemer, opgesteld en niet zoals vaak wordt verondersteld, voor de belastingdienst of de bank.

Aan de hand van de door u of door ons kantoor gevoerde bedrijfsadministratie wordt de jaarrekening samengesteld. Voor de samenstelling van de jaarrekening is de nodige deskundigheid vereist. Wij bieden u niet alleen deskundigheid, maar ook een jarenlange ervaring en kennis van de verschillende branches.

De jaarrekening vormt de basis voor uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. In de meeste gevallen wordt door ons het jaarrekening in concept opgesteld. Na bespreking van de concept jaarrekening ontvangt u het definitieve jaarrekening. Indien uw ondernemingsvorm het vereist voldoen wij namens uw onderneming aan de wettelijk verplichting om aansluitend uw deponeringsstukken bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Natuurlijk is uw jaarrekening een belangrijk document om de koers van uw onderneming in de nabije toekomst te bepalen. Wij adviseren u tijdig en effectief.