Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws lijst

De autobelastingen blijven onderwerp van aandacht. Vanaf 2015 hebben alleen nog auto's zonder CO2-uitstoot recht op vrijstelling van de belasting op...

Lees meer

Ondernemers die winst maken, kunnen een deel van die winst aanwenden voor een oudedagsreserve.

Lees meer

Om te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, kunnen ZZP'ers vanaf 1 januari 2015 een lijfrente (gedeeltelijk) eerder opnemen zonder dat...

Lees meer

Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2015, dat inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen, heeft de staatssecretaris van...

Lees meer

Een btw-ondernemer kan de betaalde btw over een goed dat incidenteel is aangeschaft aftrekken van haar winst, zelfs als het goed verder geen verband...

Lees meer

Een werkgever mag gratis consumpties verstrekken aan de werknemer. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een vrije vergoeding van € 0,55 per dag. De...

Lees meer

Een werkgever die de werkkostenregeling nog niet toepast, kan zijn werknemers tot een bedrag van € 70 een geschenk geven, waarop dan een eindheffing...

Lees meer

Elke ondernemer kan op een relatief eenvoudige manier zijn winst verlagen door kritisch naar zijn balans te kijken. Vaak is het mogelijk een...

Lees meer