Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws Details

Dien aangifte tijdig in om een verzuimboete te ontlopen

Als de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan (en zal) de inspecteur een verzuimboete opleggen.

De standaardboete bedraagt 7% van het wettelijk maximum van € 4.920 (€ 344) maar kan in bijzondere omstandigheden worden gematigd (voor de inkomstenbelasting tot 1% van het wettelijk maximum (€ 49) en voor de vennootschapsbelasting tot 5% van het wettelijk maximum (€ 246)).

Voorkom dat een verzuimboete wordt opgelegd door tijdig de aangifte in te dienen. Als de aangifte wordt verzorgd door een gemachtigde is het verstandig om de vinger aan de pols te houden. De belastingplichtige blijft in de meeste gevallen namelijk zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van zijn aangifte.