Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws Details

Consumpties op het werk

Een werkgever mag gratis consumpties verstrekken aan de werknemer. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een vrije vergoeding van € 0,55 per dag. De vergoeding is ook toegestaan als thuis wordt gewerkt; dit geldt ook voor de directeur-grootaandeelhouder.

Let op: Bij toepassing van de werkkostenregeling is een vergoeding in geld voor consumpties niet vrijgesteld.