Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws Details

Goedkeuring schenkingsvrijstelling woning in aanbouw

Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2015, dat inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen, heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de verruiming van de schenkingsvrijstelling niet zal worden verlengd.

Echter, in de Nota naar aanleiding van het verslag heeft hij een tegemoetkoming aangekondigd die betrekking heeft op de schenking voor de aanschaf van een nieuwbouwwoning, waarvoor inmiddels een besluit is uitgebracht.

Voor de aankoop/ontwikkeling van een nieuwbouwwoning wordt de koopsom meestal in termijnen betaald. Een schenking onder toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling kan mogelijk niet volledig in 2014 worden aangewend voor de ontwikkeling omdat niet voldoende termijnen zijn vervallen. Op grond van het besluit, dat afgelopen vrijdag in de Staatscourant is verschenen, geldt de vrijstelling ook als een deel van het in 2014 voor een woning in aanbouw geschonken bedrag in 2015 wordt besteed.

Voor de toepassing van deze goedkeuring gelden onder andere de voorwaarden dat de eigendom van de bouwgrond nog in 2014 bij notariële akte is geleverd en dat in 2014 al minimaal 10% van het geschonken bedrag is besteed aan de verwerving van de eigendom van de grond of aan termijnen voor de woning in aanbouw.