Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws Details

ZZP'er: laat lijfrente vanaf 2015 eerder uitkeren bij arbeidsongeschiktheid

Om te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, kunnen ZZP'ers vanaf 1 januari 2015 een lijfrente (gedeeltelijk) eerder opnemen zonder dat revisierente wordt verschuldigd.

De regeling geldt alleen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, als de uitkeringsgerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De afkoop bedraagt maximaal € 40.000 of de gemiddelde premiegrondslag van de voorafgaande twee jaren. De ontvangen afkoopsom behoort wel tot het box 1-inkomen. Bij gedeeltelijke afkoop van de lijfrente blijft het restant onder het lijfrenteregime van box 1 vallen.

.