Spring naar hoofd-inhoud

Belastingen

Uiteraard afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten, zijn onze fiscale adviezen gericht op het besparen in tijd en geld en het voorkomen van fiscale risico’s.

Naast de periodieke belastingaangiften en -adviezen, zoals omzetbelasting en loonheffing, verzorgen wij natuurlijk ook uw aangiften voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Heeft u fiscale vragen of wenst u een second opinion? U kunt op ons als onafhankelijk deskundige een beroep doen.

Daarnaast begeleiden en handelen wij bezwaar- en beroepsprocedures af en treden in voorkomende gevallen in overleg met de fiscus.

Incidenteel, maar zeker niet onbelangrijk zijn de erf- en schenkbelasting. Hoeveel belasting u gaat betalen, of welke eventuele vrijstelling u ten deel valt, is vastgelegd in de Successiewet. De uitvoering nemen wij graag van u over.