Spring naar hoofd-inhoud

Daarom Digamma.nl

Snelle, efficiënte, deskundige dienstverlening

Digamma.nl biedt een uitgebreid dienstenpakket aan. Ondernemers kunnen, ongeacht de rechtsvorm van hun onderneming, een beroep doen op onze ervaring en kennis.

Afhankelijk van de rechtsvorm waarin u uw onderneming drijft, krijgt u te maken met verschillende regels, wetten en belastingen. Wij wijzen u in een woud van regels en wetten efficiënt de juiste weg.

Betrouwbaar en integer

Uw financiële administratie uit handen geven? Dat doet u als ondernemer natuurlijk niet zomaar. Bij Digamma.nl begrijpen we dat. Wij zijn integer. Afspraak is afspraak. Ons administratiekantoor gevestigd in Almere richt zich op ZZP’ers en MKB’ers. Hierbij staan vertrouwen, directe persoonlijke aandacht en een transparante kostenstructuur centraal.

Net dat stapje extra zit in ons DNA

Een extra stapje doen. Het zit ondernemers in het bloed. Net als andere ondernemers hebben wij ook passie voor ons vak. Het extra stapje doen voor het beste resultaat kost daarom geen enkele moeite. Ook wij doen dat graag. Gewoon een beetje meer. Extra service. Net als u houden wij van tevreden klanten.

 

Geen accountant....??!!

 

Digamma.nl B.V. is geen accountantskantoor, hoe zit dat?

 

Ons kantoor is actief op administratief gebied en we houden ons bezig met het opstellen van jaarrekeningen, belastingadvies en het opstellen van belastingaangiften. Maar we zijn geen accountants, noch een accountantskantoor! Hoe zit dat?
 

Heeft u een accountant nodig?

Voor het bijhouden van uw administratie en het opstellen van een jaarrekening heeft u geen accountant nodig, niet als ZZP-er, eenmanszaak of voor een B.V.! Sterker nog, als u dat wilt (en kunt) mag u dat zelf doen. Hetzelfde geldt voor uw belastingaangiften. U kunt het ook overlaten aan een administratiekantoor, belastingadviseur of aan een accountant, hetgeen veel ondernemers doen.
 

Wat niet iedereen kan, is het uitvoeren van een accountantscontrole en het afgeven van rechtsgeldige accountantsverklaringen. Dat behoort tot het exclusieve domein van de accountant. Een accountantsverklaring kan alleen rechtsgeldig worden afgegeven door een Registeraccountant (RA) of een Accountant Administratieconsulent (AA) met certificerende bevoegdheid. Voor bepaalde - veelal in omvang grotere - rechtspersonen is een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening verplicht.

 

Een accountantsverklaring is niet verplicht voor:

  • Ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, vof of maatschap (dit zijn geen 'rechtspersonen'),
  • B.V.'s, N.V.'s, stichtingen die vallen onder het jaarrekeningregime 'klein'.


Voor 'kleine' rechtspersonen gelden vrijstellingen, waardoor bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel slechts een beknopte balans met toelichting hoeft te worden gedeponeerd, zonder goedkeurende accountantsverklaring.


Criteria 'kleine' rechtspersoon

Een rechtspersoon is 'klein' als deze voldoet aan tenminste twee van de volgende drie criteria:
 

  1. Waarde activa < € 6.000.000)
  2. Netto omzet < € 12.000.000)
  3. Gemiddeld aantal werknemers < 50


Een rechtspersoon valt niet meer onder 'klein' wanneer twee boekjaren achter elkaar tenminste twee van de drie genoemde grenzen worden overschreden. In Nederland zijn er ongeveer 11.000 ondernemingen (bron: Rabobank Cijfers & Trends Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten, oktober 2012) die niet 'klein' zijn. Voor die ondernemingen gelden zwaardere eisen, zoals een verplichte accountantsverklaring en de verplichting om meer informatie (bijv tevens een winst en verliesrekening) bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Kortom, een 'accountant' - zijnde een AA of RA - is dus eigenlijk alleen voor deze 11.000 ondernemingen verplicht.


Digamma.nl B.V. is geen 'accountant', maar kan u toch van dienst zijn

Ons kantoor heeft al jaren geleden gekozen om als als administratie- en belastingadviesbureau te gaan. Onze doelgroep, ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf, blijft ruim binnen de genoemde criteria en heeft daarom geen accountantsverklaring odig. 
 

Wat heeft u nodig?

Toegevoegde waarde zit volgens ons vooral in een correct, handzaam en vooral leesbaar jaarrapport, in het zoveel mogelijk tijdig benutten van uw fiscale/financiële kansen en in het adviseren over wat er beter kan. We zorgen er uiteraard wel voor dat we de ontwikkelingen binnen de accountancy en belastingadvies bijhouden en doen dat onder andere door regelmatig relevante cursussen voor accountants en belastingadviseurs te volgen.